belső ellenőrzés

A Belső Ellenőrzés tanácsadó tevékenysége elsősorban a továbbiakra terjedhet ki.

belsokontrollrendszer.hu

belsokontrollrendszer.hu

Vezetők támogatása az egyes megoldási lehetőségek elemzésével, értékelésével, vizsgálatával, kockázatának becslésével, pénzügyi, tárgyi, informatikai és humánerőforrás-kapacitásokkal való ésszerűbb és hatékonyabb gazdálkodásra irányuló tanácsadás. A vezetőség szakértői támogatása a kockázatkezelési és szabálytalanságkezelési rendszerek és a teljesítménymenedzsment rendszer kialakításában, folyamatos továbbfejlesztésében. Tanácsadás a szervezeti struktúrák racionalizálása, a változásmenedzsment területén, konzultáció és tanácsadás a vezetés részére a szervezeti stratégia elkészítésében. Javaslatok megfogalmazása a vállalat működése eredményességének növelése és a belső kontrollrendszerek javítása, továbbfejlesztése érdekében, és a belső szabályzatainak tartalmát, szerkezetét illetően. A belső ellenőrzés hatáskörét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzésről szóló 370/2011. Kormányrendelet határozza meg. További információkért keresse a belsokontrollrendszer.hu weboldalt!

Leave a Reply